El tren a Port de Sagunt

El passat setembre rebriem amb alegria la noticia de que el Govern de la Generalitat sol·licitarà a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries d’Espanya, Adif, que es cree la infraestructura necessària per a engegar una nova línia de rodalies del servei de RENFE, el recorregut del qual seria el de València, Sagunt, Port de Sagunt i viceversa, molt pareguda a aquella que hi ha a Gandia conectant amb el Grao.

Després de vore l’informe d’Ineco, on es barregen diverses alternatives, podem dir que el nucli de Port de Sagunt es troba mal comunicat, el municipi de Sagunt, amb una població d’uns 70.000 habitants, compta amb dos nuclis diferenciats de població, Sagunt i Port de Sagunt. Port de Sagunt, amb una població que duplica quasi a la del nucli de Sagunt, disposa d’una mala comunicació ferroviària, devent els seus habitants desplaçar-se a l’estació de Sagunt, situada a uns 3 Km. És per aquesy motiu que a l’estudi es descriuen els serveis de transport que disposa el nucli de Port de Sagunt, analitzant en un apartat el transport per carretera, la línia 102 CIVIS, que realitza el recorregut entre Sagunt i Port de Sagunt, té parada al costat de l’estació de Renfe, no obstant açò, el temps del trajecte (18 minuts) i la freqüència de pas (30 minuts) penalitzen l’intercanvi modal. La línia 115 des de Port de Sagunt fins a València presenta els següents temps de recorregut: al Politècnic uns 40′ i fins a l’estació d’Autobusos uns 50′. La freqüència de pas en hora punta és de mitja hora aproximadament i fins i tot d’entorn als 60′ en hores punta.

També analitzant l’informe de Ineco realitza la següent valoració quant a l’oferta ferroviària fins a l’estació de Sagunt, la freqüència ordinària dels serveis de la línia C6 oscil·la entre 3 trens en hora punta i 2 trens en hora barre (per sentit de circulació), és a dir 81 trens al dia, 40 per sentit. La línia C5, per contra, presenta una freqüència molt menor amb 3 trens per sentit i dia. També hi ha una qûestió de temps, el temps de viatge en l’itinerari cap a València, d’una mica més de mitja hora, resulta competitiu, tant amb el vehicle privat com amb l’autobús, si ben açò dependrà de la destinació final del viatge. La penetració de Rodalies a València és molt propera a la costa, realitzant parada en el Cabañal (al final de l’Av. Blasco Ibáñez), en Font Sant Luis i en l’Estació del Nord, aconseguint la zona central de la capital, la qual cosa suposa un atractiu del transport ferroviari.

L’informe recorda que en l’actualitat, l’ús del tren en les relacions amb València (de l’ordre de 2.700 Viatges/dia) és major que el de l’interurbà L115, amb uns 1.900 viatges/dia, en el que pot influir tant el factor de la puntualitat del tren com les diferents destinacions aconseguides per tots dos maneres a València. D’acord amb les dades que es barregen en l’estudi es conclou que la nova estació de Port de Sagunt pot captar nous viatgers tenint en compte els problemes esmentats i analitzant les dades exposades, pot afirmar-se que la nova estació en Port de Sagunt estaria en disposició de captar viatgers des de l’autobús en els horaris d’hora punta: viatgers de la línia 102 (2014): 348.311, suposen uns 1.416 viatgers/dia dels quins, segons el comentat, un 50% realitzen el trajecte Sagunt-Port i un 50% d’aquests tenen la seua destinació/origen en l’estació, la qual cosa suposa uns 354 viatgers. Viatgers de la línia 115 (2014): 315.475, suposen uns 1,282 viatgers/dia, dels quals podrien ser captats alguns viatgers que volgueren accedir al ceptre de València. Tenint en compte un 56% de mobilitat obligada, amb un 30% de motiu treballe i un 26% de motiu estudis, rebutjant aquests ja que el bus té una parada en la Universitat, podem estimar que 384,6 viatgers/dia, podrien ser captats pel tren. A més, la nova estació podria captar també viatgers dels viatges mecanitzats realitzats amb cotxe fins a València o fins a l’estació de Sagunt.

L’opció que la línia de rodalies València-Castelló incloga en el seu recorregut el Port de Sagunt, no es considera viable, atès que augmentaria els temps en al voltant d’un 40%. D’altra banda, comportaria alguna dificultat en haver de creuar les línies de l’AVE per a arribar fins al Port de Sagunt. És per aquest motiu pel qual es barregen dues opcions com més factibles, d’una banda, crear una llançadora Sagunt Port de Sagunt i, per un altre, l’engegada d’una línia nova de rodalies, la C7, amb el recorregut València, Sagunt, Port de Sagunt i viceversa, que és per la qual aposta la Generalitat. L’estació ferroviària de Port de Sagunt estaria situada al costat de la rotonda del bar els Cristalls, la situada al principi del carrer Palmereta. Quant al cost econòmic, l’estudi de Ineco ho situa en 4.278.000 euros.

D’aquesta manera seria una bona iniciativa per a poder ficar a Sagunt, Port de Sagunt, en el mapa ja que millorarien les seues infraestructures, tant de passatgers com de mercaderies i farien més atractiu la conexió amb València per tren. La vetebració de les comarques és fonamental.