114 anys

#alafresca esta setmana, l’11 d’agost de 1902, per Real Ordre d’Alfonso XIII, s’autoritza la construcció d’un embarcadero de mineral en la platja de Sagunt, amb el permís d’ocupació d’un terreny litoral de 400 metres al nord i al sud del punt de construcció del moll, per tant per a alguns és l’inici de la creació del Port de Sagunt. 114 anys d’història.

Ja sempre he considerat que la data era en gener. El 3 de setembre de 1900 es constitueix la Companyia Minera de Sierra Menera i amb la finalitat de facilitar l’eixida dels productes se sol·licita l’autorització per a la construcció d’un ferrocarril des d’Ojos Negros al Port de Sagunt i el 10 de gener de 1902 per mitjà d’una Llei Especial d’aqueixa data s’atorga la concessió, sense subvenció de l’Estat, per a construir un ferrocarril econòmic amb ample de via mètric.

Siga quin siga el dia exacte el que hi ha que destacar és l’elecció de la costa de Sagunt per tal d’instal-lar-se la companyia de Sota i Aznar, i que ells varen ser els promotors, tal i com és realitzava al País Basc, d’una ciutat factoria al voltant de la companyia que hui en dia és el Port de Sagunt.

Feliç aniversari!