#UNED

La Llei de Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada pel Govern del PP estableix que prestacions fins els moment assumides per l’Ajuntament, han de ser considerades impròpies, llei que pense devem de desobeïr.

És curiós com per culpa d’un informe recent del Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Sagunt estableix que només es pot subvencionar els estudis superiors dels alumnes matriculats amb data anterior a l’entrada en vigor d’esta Llei. Eixa quantitat és la que l’Ajuntament pot pagar a la UNED.

Però analitzem, molts parlen de que si el Conservatori (municipal), Escola de Teatre (municipal) i altres serveis si que és mantenen, efectivament perqué son municipals i per eixa manera s’han de protegir i fer que la llei no se l’engolisca com pot fer amb altres serveis del municipi.

Damunt de la taula han hagut diners per al manteniment de la UNED, els que és podia per llei i intervenció deixava, però ací el problema es que la UNED no ha vullgut negociar. El proper desembre és clau ja que possiblement el govern central canvie i aquesta llei injusta i insolidaria també, i en eixe moment poder aportar tots els diners del conveni actual o simplement canviar o renegociar el conveni. La quantitat que, fins la data, estava pagant-se a la Universitat era de més de 80.000€, xifra a la que s’afegeix el sou d’una persona que realitza tasques administratives.

S’imagineu una negociació on no hi ha negociant? seria complicat!